Prednášky

Kurzy, semináre, školenia

Vykonávam prednáškovú a školiacu činnosť pre štátne, neziskové organizácie, ako aj firemných zadávateľov na vybrané témy. Významnou súčasťou je prezentácia vlastných skúseností zasadených do teoretického kontextu.


• Domáce násilie a týranie, posudzovanie v trestnom procese
• Sexuálne neužívanie maloletých osôb a posudzovanie týchto javov v trestnom procese
• Sexuálna výchova, vrátane znevýhodnených jedincov
• Ochrana pred detskou pornografiou a posudzovanie v trestnom procese
• Riziká internetu vo vzťahu k sexuálnemu zneužívaniu

Prihlásenie