Prednášky

Vykonávam prednáškovú a školiacu činnosť pre štátne, neziskové organizácie, ako aj firemných zadávateľov na vybrané témy. Významnou súčasťou je prezentácia vlastných skúseností zasadených do teoretického kontextu.


• Domáce násilie a týranie, posudzovanie
• Sexuálne neužívanie maloletých osôb a posudzovanie
• Sexuálna výchova
• Ochrana pred detskou pornografiou
• Riziká internetu vo vzťahu k sexuálnemu zneužívaniu

Prihlásenie