Cenník klinického psychológa, PPG vyšetrenie

Ceny psychotestu na zbrojný preukaz, iná diagnostika, PPG vyšetrenie

Všetky úkony sú hradené zadávateľom. Nemáme zmluvu so žiadnou poisťovňou a väčšina poskytovaných úkonov nie je ani hradená ako zdravotnícky úkon zo strany poisťovne. Prioritou je diskrétnosť. Cenové rozpätie nájdete v tomto cenníku. Konečná cena závisí od rozsahu a ceny sú orientačné. Výsledná cena je dohodou.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti, psychotesty  na držanie zbrane 80 EUR

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti  na prácu v SBS 80 EUR

Úvodná konzultácia 100 EUR/hodina (v prípade dlhodobej spolupráce výrazné zľavy, platba vopred)

Klinicko-psychologické vyšetrenie s nálezom od 300 EUR (podľa rozsahu zadania)

Vyšetrenie v odvetví psychológia sexuality s nálezom od 300 EUR (podľa rozsahu zadania)

Prístrojové PPG vyšetrenie (penilný pletyzmograf, falopletyzmograf, resp. vulvopletyzmografia) od 300 EUR

Súkromný znalecký posudok v odbore psychológia cena podľa rozsahu

 

Prihlásenie