Klinický psychológ, súdny znalec, Bratislava

RNDr.Mgr. Dušan Kešický, PhD., ambulancia klinického psychológa

Pre potreby orgánov štátnej moci (polícia, súdy), advokátov, ako aj súkromné osoby vyhotovím pre celé územie SR, ako aj zahraničie (pokiaľ sú akceptované) znalecké posudky v odbore psychológia, klinická psychológia dospelých a psychológia sexuality, hlavne v trestnej oblasti. Prístrojové PPG vyšetrenie pre verifikáciu deviácie, resp. dysfunkcie.

Vykonávam komplexnú klinicko- psychologickú diagnostiku dospelých osôb, vrátane seniorov. Psychotesty na zbrojný preukaz.  

K dispozícii máte krátkodobú, ako aj dlhodobú intervenciu, poradenstvo v našej ambulancii (Mgr. Melinda Kešická, www.kesicka.sk).

Vykonávam prednáškovú a školiacu činnosť pre štátne, neziskové organizácie, ako aj firemných zadávateľov na vybrané témy so zameraním na domáce násilie, riziká spojené s internetovou pornografiou, násilím na internete, zneužívaním maloletých osôb, ako aj ibentifikáciu a resocializáciu páchateľov.  

Súčasťou práce je vedecko- výskumná činnosť s prezentáciou na medzinárodnom fóre. 

 

Prihlásenie