Psychotesty- vyšetrenie psychickej spôsobilosti na držanie zbrane, zbrojný preukaz, práca v SBS

Psychotesty

Vykonávam komplexnú klinicko- psychologickú diagnostiku hlavne pre potreby


• Psychiatra (iného lekára)
• Sociálnej poisťovne ako podklad pre zníženie pracovnej spôsobilosti (invalidizácia)
• Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na držanie zbrane (tzv. psychotesty na zbrojný preukaz)
• Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na prácu v SBS
• Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na prácu s omamnými látkami
• Pri poruchách v sexuálnom živote tak u mužov, ako aj žien

 

Prihlásenie